รายละเอียดสินค้า

Hydraulic Press : แท่นอัดไฮโดรลิค

TECHNICAL DATA MODEL
BP 10T BP 30T BP 40T BP 60T BP 100T BP 100S BP 150T
Capacity Ton.   10 30 40 60 100 100 150
Overall Height mm. A 1180 1730 1810 1930 2070 2270 2270
Working Width mm. B 455 560 795 800 1150 1150 1150
Frame Width mm. C 550 760 1000 1080 1505 1505 1505
Overall Width mm. D 650 1000 1255 1295 1910 7910 2110
Working Width of Side mm. E 100 200 230 305 455 470 460
Frame Width of Side mm. F 200 280 310 390 510 600 685
Overall Width of Side mm. G 430 685 770 915 1150 1075 1345
Frame Hole Ø mm. H 25 32 32 40 52 52 52
Distance Between Frame Hole mm. I 126 140 133 133 133 133 133
Piston Rod Ø mm. J 52 70 75 89 98 98 116
Ram Stroke mm. K 135 150 150 185 235 235 235
Working Height Ram to Table mm. L 585 905 830 830 835 1145 1100
Total Weight kg.   75 250 420 665 1207 1575 1600